CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Nhân tướng Viên Minh cam kết cung cấp đến khách hàng những bài giảng uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho việc quản trị nhân sự của khách hàng hiệu quả hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, chúng tôi luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây:

1. Thu thập thông tin

- Chúng tôi tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
- Thông tin thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng.
- Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
- Đối với khách hàng trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập những thông tin như thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm:
- Gửi hàng hóa tới khách hàng được dễ dàng.
- Gửi các chương trình khuyến mại, ưu đãi, thông tin về các sản phẩm tiếp theo của chúng tôi.
- Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
- Chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

3. Phương thức bảo vệ
Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

4. Cam kết Bảo mật
Chúng tôi cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật.

Chúc bạn học được nhiều điều bổ ích, thành công trong việc quản trị nhân sự

Nhân tướng Viên Minh
Địa chỉ: 21 Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội
Email: nhantuong.vienminh@gmail.com
Hotline: 0982097459 - Mr. Thái